برچسب: directory

آذر ۲۱
راهنمای خرید ملک در بابلسر

خرید ملک در شهر بابلسر بر خلاق بیشتر شهرهای مازندران، دارای پیچیدگی و پارامترهای زیادی…

آبان ۰۴
آشنایی با کارآفرینان بابلسری

There are certain topics that even some of the smartest people I talk with who aren’t…

آبان ۰۴
بابلسر بهشت فری‌لسنرها

Enterprise applications are complex — there is an insane amount of information that is…

آبان ۰۳
نکاتی در مورد زندگی در بابلسر

As a founder, product lead at Pinterest and PM for a couple products at Google, as…